Literatura średniowiecza Windykacja Bialystok

Literatura średniowiecza


Średniowiecze, inaczej ,,media aetas”, ,,intermedia aetas” lub ,,medium aevum”. Są to wieki średnie, które z początku uważane były za czas barbarzyńców i unicestwienia doskonałej i silniej rozwijającej się starożytności. Za początkową granicę uważa się rok 476, w którym upadło Cesarstwo Zachodnie. Różnie historycy literatury datują koniec średniowiecza – od roku 1453, kiedy to upadł Konstantynopol, przez 1492 – odkrycie Ameryki aż po rok 1440, kiedy to doszło do opatentowania druku przez Gutenberga. Średniowiecze to czas, w którym następuje połączenie kultur poantycznej, greckiej i rzymskiej, oraz judeochrześcijańskiej. Średniowiecze można podzielić na wczesne, czyli od początków aż po wiek XV, dojrzałe, czyli czas, w którym zaostrzyły się konflikty między cesarstwem a papiestwem oraz trwała wojna stulenia. Średniowiecze było epoką, w której często odwoływano się do wzorców antycznych, przede wszystkim do antycznych filozofii, oraz do Biblii, zarówno kanonicznej jak i zapisów apokryficznych.

Menu